Pintor, esculptor i activista climátic

LA ECOPERSONA A FACEBOOK

EcoPersona

MANIFEST DE LA ECOPERSONA


But2

But3

But4

But5

But6

Del 2014 en endavant...

But7

 

 

 

 


Estructura de les Galeríes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segueix me - Plaboixo

Social media icons My Twitter My Facebook My Pinterest My Blog My YouTubeChannel My Google+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoFootIdx


 LES IDEES PURES (IP) : Són idees imaginàries descobertes en estat contemplatiu.Pures, perquè en sa essència, són esquema mental que pot descriure’s
amb paraules. Integrament linguistitzables.Desproveïdes a primera instància de forma, poden ser representades de moltes formes. Idea imaginaria, potser mer acudit. Però buscant intensitat simbòlica : l’icona-arquetip i sa forma ideal.

esculturas sculptures escultures  Skulpturen Skulpturen Paintings Pinturas Cuadros Arte Arts Paints Pintures Works Finearts schilderijen Malereien festés живопись målning


 

IDEES PIONERES : La pretensió és, que la Idea Pura sigui pionera, almenys, dintre del propi museu memoralístic. Però en sa generació, arreu apareixen.Dintre la “hipòtesi, de l’evolució simultània” de R. Sheldrake : Són “ressonància mòrfica” del seu temps.Les Idees pures, estan realitzades sistemàticament, a partir de la 2ª etapa apuntada més a baix.

LA XARXA : L’idealisme de produir, més idees que materialitzacions,a mode d’estalvi energètic, m’impedeix arribar a una plenitud material.Preferint retenir, en sa eclosió a la xarxa, cert testimoni d’autoria moral.

ESTIL : Com estilomètrica capacitat de saber captar igualtat-diferència en les formes. En la Web, fico obra des de principis dels 80. Allà on acaba, l’avantguarda històrica o la crítica dogmàtica.On es pot dir, que comença l’isme més llarg : l’APROPIACIO-NISME HIBRIDANT O CITA-CIONISTA. La fi de la innovació per la innovació. I el començament de la innovació subtil, que dura fins avui.

 

esculturas sculptures escultures  Skulpturen Skulpturen Paintings Pinturas Cuadros Arte Arts Paints Pintures Works Finearts schilderijen Malereien festés живопись målning

 

RECERCA : Reconciliació entre forma-abstracció-yin i idea-imaginaria-yang. Però no oblidar, que la forma, encara que d’una altre índole, també és contingut. Degut a no aconseguir la mixtura anhelada, tendeixo a reformar obra antiga.Però ser perfeccionista, és imperfecció, per això busco, certa imperfecció natural.

EVOLUCIÓ : Transcorreguda, d’una catarsi lliure, a una positivitat buscada que no sigui auto-engany comercial.

INFLUENCIES : Des d’els 14 anys : Miró, Picasso, Dalí i Joan Ponç. Als 30 anys : el neoexpressionisme transvanguardista. Que ha anat derivant, a un simbolisme d’aspectes : còsmics, populars, d’innocència i vulnerabilitat.Investigació continua : en l’intent de reconciliar a Picasso amb en Dalí.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoFootIdx

English Language Idioma Castellano Obra complerta Vista ràpida resum Galería concreta